21. 5. Monika

Zítra: Emil

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výzva plnění OZV obce Květov č. 1/2021 o místních poplatcích

Výzva plnění OZV obce Květov č. 1/2021 o místních poplatcích      Výzva

Na základě  Obecně závazné vyhlášky obce Květov č. 1/2021 o místních poplatcích  platné od 12.2.2021, žádáme občany, kteří poskytují úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu  v k.ú. Květov a Vůsí , aby plnili své povinnosti dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky.

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Sazba poplatku činila v roce 2020 -  5,- Kč a nyní od 12.2.2021 -  20,- Kč za osobu a za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do  10.1. následujícího  roku.

 

Vzhledem k tomu, že některé budovy změnily majitele a  bylo na povinnost této platby zapomenuto, prosím tedy o nápravu.

Dlužné platby je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadu Květov  každou středu v úřední hodiny, nebo převodem na účet obce č. 273860946/0300,VS – číslo popisné nebo evidenční.

 

Obecně závazná vyhláška obce Květov č. 1/2021 platná od 12.2.2021, je v tištěné podobě k  nahlédnutí na OÚ Květov v úřední hodiny.

 

Děkuji

 

    

                                                                                        

                                                                                               Eva Tomková -starostka obce