21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky v obci > SDH Květov

 

SDH Květov  a  Vůsí

 

 Jmenný seznam členů zásahové jednotky  

Černík Luboš - velitel jednotky

Stejskal Josef - velitel družstva 

Jirkovský Martin - strojník

Hadáček Jiří  - hasič

Seidl František - hasič

Bočan Jaroslav - velitel družstva

Stejskal Milan - strojník

Velc Radek - hasič

Staněk Jiří jr. - hasič 

 Image.jpg

 

Starostové sboru:

1953 - 1956 - Václav Kodad 

1956 - 2005 - Jaroslav Kálal

2005 - 2021 - Ladislav Češka 

2021 -  Josef Stejskal  -  současný starosta SDH 

 

 Součastnost: 

 

Sbor dobrovolných hasičů vždy spolupracoval a spolupracuje s obcí i přes dnešní uspěchanou dobu členové sboru dobrovolných hasičů vyvíjí nadále aktivně svoji činnost na soutěžích,  brigádách , které jsou velkým přínosem  pro obec a  pořádání kulturních akcí jako jsou dětské dny, MDŽ a pod. 

Stručné shrnutí činnosti Sboru dobrovolných hasičů Květov a  Vůsí : 

r. 1936 

Okrskové cvičení pořádané květovskými hasiči. Hašení požáru ve Vůsí, v Květově, ve Velké ( půl vsi zachvátil požár).

 

r. 1939 - 89 

V roce 1965 hasili stoh slámy, roku 1966 v Záhorsku likvidovali oheň, v roce 1976 hasili požár domu (roubenky) v Květově č.p. 16, v roce 1978 se podíleli na hašení lesa v Hrjkovické zátoce a slaďáku v Kučeři. Činnost sboru se postupně obnovovala. Bylo pořízeno požární vozidlo Garant. Nejdůležitější aktivity - přístavba a rozšíření hasičské zbrojnice, pravidelné čištění nádrže, obnova rybníka Selský. Při sboru byl založen rybářský kroužek. Probíhaly bezplatné brigády pro obec. Každoroční účast na okrskových soutěžích. 

r. 1990 - 2004 

Byl ustanoven okrsek Jickovice na místo dosavadního Květovského. V roce 1998 v místě svého působiště hasili požár domu č.p. 12. Obec v rámci svého rozpočtu financovala opravu hasičské stříkačky, výměnu hadic, pořízení cvičných a slavnostních uniforem.

Za posledních 50 let se květovský sbor dobrovolných hasičů zúčastňoval aktivně likvidace četných požárů. 

Sbor každoročně pořádá plesy, na jaře se uskutečňují "Železné soboty" ,  členové se zúčastňují brigád za "Obec krásnější " a tím navazují na dřívější tradici našich předků. 

 

 r. 2008 

v tomto roce slaví výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Květově. Je tomu 100 let, kdy naši předkové sepsali dne 6.ledna 1908 " Zakládací listinu Sboru dobrovolných hasičů".

Obec Vůsí by v letošním roce oslavila 85 let od založení sboru, který byl utvořen 12. února 1923, ale v roce 1998 došlo k ukončení činnosti a část členů přešla do sboru Květov. 

 

Při této příležitosti patří všem hasičům poděkování za volný čas a práci, kterou věnují pro občany, sbory a obce. Poděkování patří také těm, kteří nejsou mezi námi a také se podíleli aktivně na činnosti dobrovolných hasičů. 

 - založeno sdružení rybářů při SDH Květov 

 

r. 2009 

V měsíci červnu se uskutečnila okrsková soutěž v Kučeři, brigády byly pouze při údržbě techniky, výstroje a nutné údržby vodních ploch, veškeré ostatní práce po dohodě poustoupeno bratru Matouškovy. Ve spolupráci s obcí pomoc při MDŽ, stavění májky a drobných pracích dle potřeby. Oprava hasičské zbrojnice Květov, ve spolupráci s Obecním úřadem dovybavení techniky - PPS 12. plovoucí čerpadlo, savice, hadice, proudnice a rozdělovač. 

r.2010

17.7. - soutěž o pohár starostky obce Květov, 28.8. -  noční námětové cvičení v Kučeři, 2.10. - účast na soutěži v požárním sportu pořádanou SDH Zvíkov. Zakoupení přívěsového vozíku (zjednodušení zásahů) , nostalgický smaltovaný znak, sběr železného šrotu, průběžná údržba vodních ploch 

 

r.2011

 29.1. -  taneční zábava v Kučeři , 12.3.  - MDŽ , 30.4.- stavění máje . 12.6. - MDD - pohádková cesta , okres 2.12. setkání zasloužilých fci. (Kabát, Volf) 

 

r. 2012 

Zvolila:  velitele SDH   bratra Luboše Černíka

             zástupce velitele SDH  bratra Josefa Stejskala

             zástupce strojníka bratra Milana Stejskala 

             delegáty na VVH okrsku bratra Ladislava Češku a bratra Luboše Černíka 

             delegáta na Okresní shromáždění delegátů SDH  bratra Ladislava Češku 

 přijala nového člena do sboru : Milana Kose 

r.2013 

část majetku  : koňská stříkačka z roku 1908, stříkačka Stratílek, 7 x ochranná helma, 2x dřevěná základna o majetek je řádně pečováno. 

okrsková soutěž zrušena -povodně  (2.6.)

pohár starostky obce se vzpomínkou na J.Č se neuskutečnila

r.2014 

společenský večer slabá účast, Masopust Milevsko, oslava MDŽ, stavění májky, Vltava Run - štafetový běh od pramene Vltavy do Prahy, dětský den, okrsková soutěž v Jickovicích, průběžná údržba během roku

k 1.1.2014 má sbor 27 řádných členů ( všichni nad 26 let a věkový průměr je 48 let) 

 

r.2015

dovoz staré stříkačky z Ostrovce (Vůsí 1924) , Vůsí ořez dřevin, čištění rybníka, železný šrot, přelovení rybníka Panský , výlov rybníka Selský, průběžná údržba zbrojnice .

Výjezd: vyvrácení strom silnice k sv. Jánu 

nákup materiálu obleky PS2, hadice, rozdělovač, broďák.

 

r. 2016 

sbor má 24 členů , taneční zábava , masopust Milevsko, oslava MDŽ, stavění májky lampionový průvod, dětský den, Vltava Run, čištění odtoku rybníček sv. Ján, výřez dřevin před odbahněním rybník Selský, předvánoční výlov rybník Panský, čištění požární nádrže, Okrsková soutěž v Kučeři 4. místo pouze jedno družstvo, Záboří u Protivína - 125 let - soutěž s kočárkovou stříkačkou 

Výjezd: 13.8. výjezd zásahové jednotky k č.p. 18  

 

r.2017

taneční zábava se nekonala, Masopust - Milevsko, Borovany, Stádlec, stavění májky, dětský den, ozdobení a rozsvícení stromku, Vltava Run - štafetový běh od pramene Vltavy do Prahy , Panský rybník 3x odstranění okřehku, doprava vody do nádrže u hřbitova, kácení stromů  u Panského rybníka, před vánoční výlov - rybník Selský, průběžná údržba zbrojnice. Okrsková soutěž Jickovice 1. místo pouze jedno družstvo. Dokončena oprava rozvodny pro uskladnění staré techniky. 

r.2018 

 taneční zábava se nekonala, Masopust - Milevsko, Vltava Run - štafetový běh od pramene Vltavy do Prahy. Doprava vody do nádrže u hřbitova, před vánoční výlov rybníka Selský. Okrsková soutěž Květov ( 110 let založení sboru)  4. místo pouze jedno družstvo.

 

r.2019

Výbor se sešel 4x,účast masopustní průvod Milevsko za obec Květov (obec členem ČUM), oslava MDŽ, stavění májky, dětský den, ozdobení a rozsvícení stromku, Vltava - Run. Brigády: pálení po těžbě v lese, pálení u Selského rybníka, přelovení požární nádrže,  natažení nového plotu -  hřbitov sv. Ján. Okrsková soutěž v Kučeři. 

 r.2020 

na volební období 2020 - 2025 byl zvolen starosta SDH Květov pan Josef Stejskal, SDH brigády - pálení klestu po těžbě v lese, vyřezání trní kolem cesty Hamr - sv. Jan, společenské akce - postavení máje ( pouze symbolicky) ,  dětský den - opékání selete, hry pro děti a skákací hrad , rybaření pro děti na návsi, Vltava - Run.  

 

r.2021

Zvolen zástupce velitele pan František Seidl a odpovědná osoba za rybníky v k.ú. Květov a Vůsí pan Jiří Šťastný. Přijetí nového člena SDH - O. Stejskal.  MDŽ se nekonalo z důvodu pandemie SARS- Co V-2 na území celé ČR byl nouzový stav a zákaz konání společenských akcí. Společenské akce - pálení čarodějnic a postavení máje, dětský den, zahájení prázdnin - grilování kuřat, kino pod lipami - promítání pohádek , nafukovací hrad pro děti..., Bartolomějská zábava -  grilování selete, živá hudba pan Céza, Vltava - Run.   SDH brigády -   Úspěšné proražení výpustě rybníka Panský, pálení klestu, pokus o opravu výpustě -  rybník ve Vůsí . 

 

 r.2022

Po dvouleté pauze z důvodu pandemie se opět konala tradiční akce MDŽ , sešlo se 23 žen k tanci a poslechu zahrál pan Jírovec a Sbor dobrovolných hasičů roznášel ženám  občerstvení . Dne 30.4.2022 bylo tradiční pálení čarodějnic a stavění Máje ,14. - 15.5.2022  Vltava - Run, 4.6.2022  se konala okrsková  soutěž SDH  v obci Kučeř , účast  SDH Květov a Vůsí.26.6.2022 se obnovila tradice "svatojánské pouti", k tanci a poslechu zahrál pan Céza s manželkou , skákací hrad , občerstvení, stánek s keramikou, akce se velice vydařila. 27.8.2022 se uskutečnila Bartolomějská zábava opět na obecním úřadu v obci Květov k tanci a poslechu zahrál pan Céza s manželkou , občerstvení - grilovaná kuřata.  5.11.2022 proběhl  výlov rybníku Panský - 240 ryb. V tomto roce pomáhal SDH Květov a Vůsí při záplavách u finančního úřadu v Milevsku. 

 r.2023

Dne 7.1.2023 se konala valná hromada SDH , přijetí nových členů Pavel Brejcha, Čestmír Koptyš a Tomáš ....., změna pokladníka,  4.3.2023  MDŽ k tanci a poslechu zahrál pan Céza s manželkou účastnilo se 25 žen , 30.4.2023 čarodějnice a stavění Máje, promítání pohádky. 13.- 14.5.2023 Vltava - Run plně v režii SDH.  Založení dětského družstva SDH - Barbora Stejskalová, Karolína Černíková, Matyáš Kuklík, Luboš Černík, Štěpán Černík, Radek Tomka, Martin Jirkovský , Matěj Velc  - účast  na okrskové soutěži   SDH  v Jickovicích  dne 3.6.2023 .

 

Resized_20230603_183954.jpeg

 

Historie:

 

Od roku 1910 se o historii  sboru dobrovolných hasičů Květov můžeme dočíst v dochované pamětní knize, kterou začal psát pan Josef Domín.

založení sboru 001.jpg

Dne 6. ledna 1908  na  den svátku  Tří králů  byla svolána starostou obce  p. Janem Šáchou , obecní valná hromada a učiněno pojednání o zakoupení stříkačky a zařízení  hasičského sboru. Občané byli už poučeni ze  zkušeností z minulých let o nebezpečí, když v obci není hasičská stříkačka, neboť v minulých 5  letech po sobě jdoucích třikrát vypukl požár a způsobil mnoho škody. Společnými silami  zakoupili  hasičskou stříkačku a toho dne založili sbor hasičský. Činných členů se přihlásilo 22 a přispívajících 8. Starostou sboru zvolen jednoznačně pan  František Benda a velitelem Bedřich Kačírek. Náměstkem velitele zvolen všemi hlasy pan  Vincenc Vevera a jednatelem též všemi hlasy pan  Josef Domín a pokladníkem pan František Dvořák. Zaslali  stanovy ke schválení k zakoupení pro veškeré mužstvo výzbroj a plátěný šat z obecní pokladny. Dne 12.6.1909 rozhodl se sbor ač nebyl podporován obecním výborem světit stříkačku. Za pomoci všech členů činných byla postavena pěkná slavobrána a ověnčena stříkačka, kterou na sv. Jánu posvětil kaplan pan Josef Hroch, kmotrou stříkačky byla kněžna Wilhelmina ze Schwarzenbergů a matka pana doktora Korneta, župního starosty z Milevska. V roce 1911 sbor zasahoval u několika požárů v okolí Velké a Oseku. Hasičský spolek funkcionářů, jak se v roce 1932 sbor nazýval, tvořili: 

Starosta: Charvát Václav

Velitel: Pěchota Josef

Náměstek: Klinka Jan

Pokladník: Beran Josef

Jednatel: Benda Čeněk 

Členové: Drdek Václav, Kubeš Josef, Truc Rudolf 

 

V roce 1948 byla zakoupena motorová stříkačka PS-8 od Fy. Stratílek- Vysoké Mýto (strojník  - Vladimír Petřík)

V roce 1969 byla převodem získána motorová stříkačka PPS-12 (strojník - Jaroslav Kabát)

Velitelé sboru: Jiří Straka, Miloslav Vachuta, Karel Přibyl, František Dráb ml., Pavel Truc .

 

 

pamětní kniha 001[1].jpgúvod 001.jpg

foto1 001.jpg

Historie hasičského sboru Vůsí : 

Krok ku předu v ohledu osvětovém i vzhledem k majetku občanstva nastal v obci Vůsí založením sboru dobrovolných hasiců. Sbor byl ustanoven ve schůzi, konané dne 12.února r. 1923. Velitelem sboru zvolen Bartoloměj Vlna, jeho náměstkem František Vlna, jednatelem Josef Sláma, pokladníkem Frant. Kofroň, starostou Frant. Veselý, jeho náměstkem Josef Branžovský. Činnými členy se stali Frant. Branžovský, Frant. Heller, Franž. Šindelář, Petr Šot, Jan Sláma, Josef Veselý, Jan Hejna, Bedřich Sláma, Štěpán Šot, Bartoloměj Kolář, Václav Uhlíř, Josef Žižkovský st., Josef Žižkovský ml. (syn)Jan Hlavín. Přispívajícími členy se přihlásil Frant. Veselý a Jan Veselý . 27. července 1924 usneslo se obecní zastupitelstvo na zakoupení stříkačky pro sbor dobrovolných hasičů ve Vůsí. Zakoupena byla motorová stříkačka od firmy Štěpánek a spol., Kostelec nad Labem. Dne 5. března 1925 bylo usneseno zbudovati hasičské skladiště pro stříkačku.