20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky
OZV poplatek psy 2023
OZV poplatek z pobytu 2023
OZV poplatek užívání veřejného prostranství 2023
OZV poplatek za odpady 2023

OZV obce Květov č. 2/2022 o vydání územního plánu

OZV obce Květov č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

OZV obce Květov č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV obce Květov č. 2/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV obce Květov č. 1/2021 o místních poplatcích

Ministerstvo zemědělství 18.1.2021

Pokyn Hejtmanky Jihočeského kraje č.35

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice č.3/2020 ze dne 1.10.2020
Nařízení pro celý Jihočeský kraj
Vyhláška – veřejná vyhláška územní rozhodnutí Mereda - 4.5.2020
Rozhodnutí hejtmanky jihočeského kraje č.2/2020 ze dne 20.4.2020 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozhodnutí hejtmanky jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (publikováno 9.4.2020)
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 18.3.2020
Vyhláška – veřejná vyhláška územní rozhodnutí Mereda - 10.2.2020, Příloha – VV ÚR Mereda – legenda el.vedení - 10.2.2020
Veřejná vyhláška ÚP Branice
Veřejná vyhláška finančního úřadu k dani z nemovitosti
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020
Opatření obecné povahy č.12015 – ochrana bobra evropského 
Veřejná vyhláška – změna UP Stehlovice
Veřejná vyhláška BOREK – vyrozumění
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška – místní poplatky aktuální – 2019 Obec Květov
Vyhláška – místní poplatky odpad 2019 Obec Květov
Veřejná vyhláška NN kabelové připojení Mereda
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy – bobr evropský
Veřejná vyhláška o zahájení uzemního řízení
Veřejná vyhláška zásad územního rozvoje JČK – 4.aktualizace
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy – správa lesů
Veřejná vyhláška Osek – změna Územního plánu
Veřejná vyhláška Kormorán velký
Veřejná vyhláška FÚ pro Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška – lesy kůrovec
Veřejná vyhláška Kormorán velký - 28.2.2019
Veřejná vyhláška BOREK – vyrozumění
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Květov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů